Produkty kategorie Dodatna oprema

Dodatna oprema za četvorke

Samozaporna dvostruka kliješta – velike

Samozaporna dvostruka kliješta JPJ2 – velike

Potpuno otvaranje 106,5 cm
Nosivost 750 kg
Težina 14 kg
Cijena bez PDV-a 130,-€
Samozaporna dvostruka kliješta – male

Samozaporna dvostruka kliješta JPJ2 – male

Potpuno otvaranje 88,5 cm
Nosivost 650 kg
Težina 12 kg
Cijena bez PDV-a 95,-€
Električno vitlo JPJ 6 radijsko upravljanje

Električno vitlo JPJ 6 radijsko upravljanje

Ukupne dimenzije D 412 x Š 118 x V 122 mm
Težina 14,3 kg
Vučna sila 2 727 kg
Cijena bez PDV-a 313,-€
Ručno vitlo s tekstilnim pojasom

Ručno vitlo s tekstilnim pojasom JPJ 800

Sila vuče 800 kg
Dužina tekstilnog pojasa 10 m
Prijenosni omjer 4:1 / 8:1
Cijena bez PDV-a 38,-€
Samozaporna kliješta s ručkom

Samozaporna kliješta s ručkom

Potpuno otvaranje 54 cm
Nosivost 200 kg
Težina 6,2 kg
Cijena bez PDV-a 45,-€
el. vitlo JPJ5 radijsko upravljanje

Električno vitlo JPJ 5 radijsko upravljanje

Ukupne dimenzije 325 x 117 x 121 mm
Težina 13,2 kg
Vučna sila 2 045 kg
Cijena bez PDV-a 205,-€
električno vitlo JPJ4 radijsko upravljanje

Električno vitlo JPJ 4 radijsko upravljanje

Ukupne dimenzije 300 x 105 x 105 mm
Težina 12,5 kg
Vučna sila 1 600 kg
Cijena bez PDV-a 176,-€
Magnetski signal za upozorenje

Magnetski LED signal za upozorenje

Cijena bez PDV-a 42,-€
Kombinirana LED stražnja svjetla

Kombinirana LED stražnja svjetla

Cijena bez PDV-a 93,-€
električno vitlo JPJ

Električno vitlo JPJ 2 kontrola kabela

Ukupne dimenzije 300 x 105 x 105 mm
Težina 10 kg
Vučna sila 907 kg
Cijena bez PDV-a 85,-€
električno vitlo

Električno vitlo JPJ 2 radijsko upravljanje

Ukupne dimenzije 285 x 105 x 105 mm
Težina 10 kg
Vučna sila 906 kg
Cijena bez PDV-a 107,-€
električno vitlo

Električno vitlo JPJ 3 radijsko upravljanje

Ukupne dimenzije 300 x 105 x 105 mm
Težina 12 kg
Vučna sila 1 361 kg
Cijena bez PDV-a 140,-€
Partnerska web mjesta